Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

10.03.2017

Telasis Tekstilyönetimi olarak şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için kullanılan tüm bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan lokasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almak amacı ile ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamayı hedeflemiş bulunuyoruz

Bu hedefe ulaşmak içintaahhütlerimiz şöyledir;

  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini;T.C. Yasa ve yönetmeliklerine,ISO 27001:2013 BGYS standardına, Şirket Politika ve Prosedürlerimize uyacak şekilde yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ihlallerinecevap verebilmek amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını, İhlali halinde disiplin sürecini çalıştırmayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve etkinliğini sağlamak için, Kuruluş İçi Denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarınıyönetim olarak ele almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını,
  • Tedarikçi seçiminde, tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını dikkate almayı ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmayı,

 

Genel Müdür

Ali Şişman

1995 YILINDAN GÜNÜMÜZE!

İstanbul Esenyurt-Kıraç mevkiinde 15.000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren TELASİS; polyester, polipropilen, poliamid, viskon gibi sentetik elyafların yanısıra pamuk gibi doğal ve çevre dostu elyaf türlerini de kullanmaktadır.

BİZDEN HABERLER