PEFC

PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification

Ana kuruluş amacı tüm dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamak, bununla ilgili metotları  belirlemek, standartları tarif edip bu standartların dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek ve izlemektir.    

  • CoC – Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar ki; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir.
  • Müşteri perspektifiyle bakıldığında, firmada CoC standartlarının uygulanıyor olması firma tarafından bu aşamaların başarıyla yerine getirildiğinin bir taahütüdür.
  • CoC’yi ISO 9001 ve benzeri yönetim sistemleri ile benzeştirebiliriz. Ancak orman ve orman ürünleri üreten, kullanan ve tedarik eden firmalara yönelik hazırlanmış bir standart olduğunu unutmamak gerekir.
  • CoC belgelendirmesi, belgeli orman ürünlerinin yine belgeli, iyi yönetilmiş (well-managed) ürünlerden meydana geldiğini ve bazı sıkı kontroller altında uygulanan (%) etiketleme yöntemi hariç tutulduğunda, bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmayarak üretildiğini sağlamayı amaçlar.
  • Şu anda dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC yönetim sistemini kurmak ve işletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla belgelendirmekten geçmektedir.
  • Bu sektör şemsiyesi altında faaliyet gösteren firmalar için müşterilerine ve/veya 3. taraflara bu hususlara göre çalıştığını göstermenin bir yolu olarak CoC belgelendirmesine olan talep tüm dünyada gözle görülür biçimde artmaktadır.

 

 

1995 YILINDAN GÜNÜMÜZE!

İstanbul Esenyurt-Kıraç mevkiinde 15.000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren TELASİS; polyester, polipropilen, poliamid, viskon gibi sentetik elyafların yanısıra pamuk gibi doğal ve çevre dostu elyaf türlerini de kullanmaktadır.

BİZDEN HABERLER